[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
หน้าหลัก เกี่ยวกับหน่วยงาน คณะกรรมการ กลุ่มงานหลักภายในศธจ. ศึกษาธิการภาค
ติดต่อหน่วยงาน ผูู้ดูแลระบบ

ศึกษาธิการจังหวัดตาก
นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย
รองศึกษาธิการจังหวัด
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตาก
สำนักงานศึกษาธิการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 8/ต.ค./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
66 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
120 คน
สถิติเดือนนี้
2370 คน
สถิติปีนี้
18028 คน
สถิติทั้งหมด
23574 คน
IP ของท่านคือ 54.159.91.117
(Show/hide IP)
facebook
Untitled Document
  
กศจ  
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก

นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์                    ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก                                                                      ประธาน

นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์                  ศึกษาธิการภาค 17                                                                            รองประธานกรรมการ

นายสุรพงษ์  ไชยวงศ์                          ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก                                              กรรมการ

                                                         ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

นายจักรภพ  เนวะมาตย์                       ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจ่ังหวัดตาก                                               กรรมการ

                                                         ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี                   ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                กรรมการ

นายชำเรือง  เรืองคำ                            ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    กรรมการ

นายทวีป  พึ่งคร้าม                              ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                           กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                         กรรมการ

นายชวพันธ์  ชวเจริญพันธ์                    ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน                                                                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายผดุง  สุริยะ                                   ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ                                                                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกำแหง  ศิริวงษ์                             ผู้แทนภาคประชาชน                                                                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสิทธิพร  บุญคุ้ม                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุชิน  รอดกำเหนิด                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกรธนา  วีรวัฒน์                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาย  มะลิลา                                 ศึกษาธิการจังหวัดตาก                                                                   กรรมการและเลขานุการ

นายสัมฤทธิ์  ไวเปีย                             รองศึกษาธิการจังหวัดตาก                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ

                                                         ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก                                  ผู้ช่วยเลขานุการ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
Tak Provincial Education Office
บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก ::โทรศัพท์. 055-039966 โทรสาร.055-039967