ชื่อ - นามสกุล :นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย
ตำแหน่ง :รองศึกษาธิการจังหวัด
หน้าที่หลัก :รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตาก
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัดตาก
หน้าที่ในกลุ่ม :